Woningen Liempde

Het plangebied ligt in het noordelijk van Liempde gelegen cultuurlandschap tussen het Dommeldal, door bomenrijen omzoomde ’bolle’ akkergronden, een grootschalig open gebied en het beschermde dorpsgezicht van het dorp.

Tegenover de bestaande langgevel boerderij aan de Smaldersestraat zijn twee blokken rijenwoningen gesitueerd die samen een steenachtig plein omsluiten, refererend aan de sfeer van het historische dorpsplein. Van daaruit zijn alle woningen via een rond lopende straat te bereiken. De bebouwing aan de buitenrand van deze straat is hoger en meer continu dan in het middengebied gemaakt. Door de hogere bebouwing aan de buitenzijde van de gebogen straat ontstaat een intieme besloten ruimte, in sfeer passend bij het bestaande dorp. Op enkele plaatsen is tussen de nieuwe bebouwing door uitzicht naar de kerk van Liempde of het landschap buiten het dorp gerealiseerd. Het middengebied is groen met daarin meer los van elkaar staande bebouwing . Deze bebouwing bestaat uit verschillende typen woningen in verschillende kleurstelling waardoor meer variatie in het wijkje ontstaat.

Er is gekozen voor een architectuur die in zijn beeld en beleving aansluit op het bestaande dorp. Via architectonische elementen zoals erkers, veranda’s, ramen en luiken en het kleurgebruik wordt de relatie gelegd met de bestaande bebouwing. Daarnaast blijven het weidse uitzicht over de akkers en de karakteristieke bomenrijen en hakhoutwallen als beeldbepalende elementen zoveel mogelijk bewaard.

 

informatie
opdrachtgever Berlaere Vastgoedontwikkeling
locatie Smaldersestraat, Liempde
architect Van den Pauwert Architecten, Eindhoven
projectarchitect:
Evelyn Tiebosch
(i.s.m. Maarten Otten)
oplevering 2000